privacy policy

Týmto dávam súhlas Multi Multi a osobám zapojeným do tejto aktivity na spracovanie mojich osobných údajov (e-mail) za účelom prihlásenia sa na odber newslettera platformy Multi Multi.
Tento súhlas mám právo kedykoľvek písomne odvolať (Multi Multi, ribl@ribl.org). Ďalšie práva: prístup k osobným údajom, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie, prenosnosť osobných údajov a podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.