1. Potvrdenia k zmluve a ucet v banke
https://fpu.sk/sk/prijimatel/odporucania-pre-prijimatela#ak-ste-fyzicka-osoba-zivnostnik
 
 • potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ/žiadateľka nie je v konkurze, nie je v konkurznom konaní, nie je v reštrukturalizácii, nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (obce a vyššie územné celky nie sú povinné predložiť toto potvrdenie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/kontakty-podrobnosti?clanek=elektronicka-podatelna
Ziadost Odoslana cez datovku
 
 • potvrdenie Centrálneho registra exekúcií o tom, že proti žiadateľovi/žiadateľke nie je vedené exekučné konanie (potvrdenie musia predložiť aj obce, a zriadené inštitúcie obcou a VÚC),
 • https://www.ceecr.cz/cenik
 • https://www.ekcr.cz/
 • Ziskam na poste
 1. Potvrdenia k zmluve a ucet v banke
https://fpu.sk/sk/prijimatel/odporucania-pre-prijimatela#ak-ste-fyzicka-osoba-zivnostnik
 
 • potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ/žiadateľka nie je v konkurze, nie je v konkurznom konaní, nie je v reštrukturalizácii, nedošlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (obce a vyššie územné celky nie sú povinné predložiť toto potvrdenie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • https://www.justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/kontakty-podrobnosti?clanek=elektronicka-podatelna
Ziadost Odoslana cez datovku
 
 • potvrdenie Centrálneho registra exekúcií o tom, že proti žiadateľovi/žiadateľke nie je vedené exekučné konanie (potvrdenie musia predložiť aj obce, a zriadené inštitúcie obcou a VÚC),
 • https://www.ceecr.cz/cenik
 • https://www.ekcr.cz/
 • Ziskam na poste
MM_mixdownForest Audio
00:00 / 01:24